Настаняване

Можете да се настаните след обаждане и резервация.

Стаите, тоалетните и столовата са ремонтирани.

Vada21 Vada23 Vada24 Vada25 Vada20