Контакти

ТЕЛ: 0888 234 170

Местоположение: Северозападна Рила, на десния бряг на р. Черни (Прав) Искър, 1470мн.в., GPS: 42.229293ºN 23.363331ºE